0966 716 088

 • Chi Nhánh 2 – Vinawheel

  Chi Nhánh Ao Đôi - Vinawheel


  Địa chỉ: 47/14 Ao Đôi, Phường Bình Trj Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM
  Điện thoại: 0909.5141.58
  Website: vinawheel.com
 • Cửa Hàng Kim Đạt

  Địa chỉ: 166 Trường Trinh, Quận 12, TPHCM
  Điện thoại: 090. 495.4798
  Website: vinawheel.com
 • TRỤ SỞ CHÍNH- Vinawheel

  Địa chỉ: 47/14 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM
  Điện thoại: 0966.716.088
  Email: info@vinawheel.com
  Website: www.vinawheel.com - www.banhxecn.com